واحد صنوف

براساس آمار ثبت شده در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی فولادشهر ، درصدی از آتش سوزی و حوادث شهر مربوط به واحدهای تجاری است که بازارها ، فروشگاهها ، کارگاههای کوچک تولیدی و … را شامل می شود . طبق اساسنامه سازمان آتش نشانی یکی از وظایف این تشکیلات ، در نظر گرفتن تمهیدات مناسب جهت پیشگیری از وقوع حریق و حادثه است . بر همین اساس با برگذاری جلسات متعدد با سازمان بازرگانی  و اتحادیه اصناف و بررسی راهکارهای مختلف متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب توسط صنف مربوطه به سازمان آتش نشانی ارجاع داده شده تا این سازمان پس از بررسی محل و اطمینان از رعایت موارد ایمنی متناسب با رسته صنفی ، پروانه ایمنی برای آنان صادر نماید . علاوه بر این یکی از واحدهای درسی که متقاضیان صنوف بایستی جهت دریافت پروانه کسب پشت بگذارند ، فرآگیری آموزش مقدماتی آتش نشانی است که توسط مربیان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی فولادشهر صورت می پذیرد .

بنابراین متقاضی واحد صنفی قبل از شروع بکار و یا هنگام تمدید پروانه کاری خود علاوه بر رعایت نکات ایمنی در محل کار خود که شامل ایمنی سیستم برق کشی ، وجود خاموش کننده دستی ، وجود سیستم اطفاء و اعلام حریق می باشد ، نحوه استفاده و بکار بردن این سیستم ها را فرا می گیرد تا به هنگام بروز آتش سوزی و حادثه بتواند از گسترش آن جلوگیری کند . بدیهی است با رعایت این موارد از خسارتهای سنگین جانی و مالی پیشگیری خواهد شد .