شرح وظایف واحد علت یابی حریق

1-پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته از سازمان درخصوص علل حریق و حوادث به وقوع پیوسته

۲- پاسخ به استعلام‌های مراجع قضایی – انتظامی  و شرکت‌های بیمه درخصوص علت بروز حریق و حوادث

۳- صدور گواهی شرح خسارت حریق و حوادث در پی درخواست کتبی زیان‌دیدگان